VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés – Megoldás a kistelepülések szennyvízkezelésére!

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM – Pályázati felhívás Önkormányzatoknak

A pályázat egy környezetbarát lehetőséget ad azon kistelepülések szennyvízproblémáinak megoldására, ahol a csatornázás nagyon nagy költséget ró a lakosokra és az Önkormányzatokra. Cégünk teljeskörű lebonyolítást vállal a pályázat előkészítésétől kezdve a kivitelezésig.

 

Pályázók köre

A pályázat keretében minden vidéki térségben lévő 2000 lakosegyenérték alatti település, elkülönült településrész, településcsoport és külterület pályázhat természetközeli szennyvízkezelés megvalósítására.

 

Támogatás összege

A felhívás keretében max. 310 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítik a nyertes települést.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan a 290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet határozza meg.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
 • Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
 • Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
 • A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében5 a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
 • Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
 • Gyűjtőrendszer és mechanikai előtisztítással rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával;
 • Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítése. A tevékenység a 2017.05.16. naptól benyújtott támogatási kérelmek esetében támogatható.

 

Miben tud a Hidro-Consulting segíteni?

 • TERVEZÉS: Professzionális mérnökcsapatunk vállalja a Települési Szennyvízkezelési Program (TSZP) és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését.
 • ENGEDÉLYEZTETÉS: Segítünk a megvalósíthatósághoz szükséges engedélyezések teljeskörű elkészítésében.
 • PÁLYÁZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA: Egy kiváló szakemberekből álló pályázatíró céggel működünk együtt, levéve ezzel a projekt előkészítésével együtt járó terhet a lakókról és az Önkormányzatokról.
 • KIVITELEZÉS: A nyertes projekt megvalósítására tapasztalt kivitelező csapatunk áll az Önkormányzatok és a lakók rendelkezésére

 

A pályázat keretében megvalósult projektek

Szakértő csapatunk nagy tapasztalattal rendelkezik a természetközeli szennvyízkezelési rendszerek kiépítése, így a VP6-7.2.1.2-16 számú Egyedi szennyvízkezelés pályázatból finanszírozása kerülő kivitelezések terén is.

 

hidro_montazs_kistapolca.jpg

A Hidro-Consulting alakította ki Kistapolca korszerű, környezetbarát szennyvízkezelő rendszerét. A kommunális szennyvíz gyűjtését korábban egyedileg, nem megfelelően szigetelt gyűjtőaknák alkalmazásával végezték, ezzel komoly környezetszennyezést okozva.

Ezen problémák mihamarabbi megszüntetése indokolta az új, természetközeli szennyvíztisztító és -elvezető rendszer kiépítését a településen.

A 2020-ban végrehajtott fejlesztések összesen 39 ingatlant érintettek, melyeknél közműpótló kisberendezéseket helyeztünk el.

 

Éljen a VP6-7.2.1.2-16 számú Egyedi szennyvízkezelés című pályázat adta vissza nem térítendő támogatás lehetőségével! Használja ki az alkalmat települése szennyvízkezelésének környezetbarát korszerűsítésére! Keresse bizalommal szakértő kollégánkat, aki minden kérdésére válaszol.

 

Szabó-Nagy Katalin
+36 30 788-5989