Hírek

2016-ban a Vidékfejlesztési Operatív Program támogatási lehetőséget ad a lokális szennyvízkezelési megoldások megvalósítására a 2000 lakosegyenérték alatti településeken, illetve külterületi településrészeken. 

Csak önkormányzatok illetve azok konzorciumai pályázhatnak.

Csak egyedi, tehát házanként telepített többmedencés kislétesítmény vagy kisberendezés, valamint az ún. természetközeli megoldások lesznek támogatottak, minimum 50 LÉ (lakosegyenértékkel).

A támogatás intenzitása: 75%-tól - 95%-ig terjed.

A maximális támogatási összeg várhatóan 150 millió Ft lesz. 

A pályázatot az alábbi linkről lehet letölteni:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57613

Cégünk vállalja a pályázat beadását, illetve a települési szennyvízkezelési program és a pályázathoz szükséges engedélyezések elkészítését.